Sídlo FS dolina

Molecova 2
84104, Bratislava
Slovenská republika

Napíšte nám:

Email: nadacermakova@gmail.com

Zavolajte nám:

Telefón: +421 2 62311679
Mobil: +421 903115065

Korenšpondečná adresa

Ing. Nadežda Čermáková
Lachova 23
Bratislava
Slovenská republika

Napíšte nám:

Email: nadacermakova@gmail.com

Zavolajte nám:

Telefón: +421 2 62311679
Mobil: +421 903115065

Adresa tréningov

Telocvičňa ZŠ, Karloveská 61
Bratislava
Slovenská republika

Najbližšie vystúpenia

Online rezervačný
systém

Tréningy
Pedagógovia
Miesto tréningov

Telocvičňa ZŠ, Karloveská 61
84104, Bratislava

+421 2 62311679
+421 903115065