Ďakujeme za akúkoľvek podporu

Obchodné meno (názov): Folklórny súbor Dolina
Sídlo: Molecova 2, 841 04 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31755721
DIČ: 2021509017
Číslo účtu FS Dolina: SK68 0200 0000 0011 5346 9955

Ďakujeme za spoluprácu

V roku 2018 bola poskytnutá mimoriadna dotácia 500,-€ na základe rozhodnutia starostky MČ Karlova Ves na kroje a tanečnú obuv. Ďakujeme.

Najbližšie vystúpenia

Online rezervačný
systém

Tréningy

Pedagógovia


Miesto tréningov

Telocvičňa ZŠ, Karloveská 61
84104, Bratislava

+421 2 62311679
+421 903115065