Oznámenia

Chcete byť informovaní, čo chystáme a kde vystupujeme? Tu nájdete odpovede.

Prajeme vám krásny sviatok MDD

Milí Doliňáci a Doliňáčkovia, dnes je váš deň a my vám prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, pohody a tanečnej chuti! Vaša FS Dolina!


  • 12.01.2018

Opätovné tréningy až 7. septembra!

Milí Doliňáci, z hľadiska zdravotnej bezpečnosti zatiaľ nie je povolené konať žiadne spoločné podujatia ani kolektívne činnosti v uzavretých priestoroch. S tanečnými tréningami Doliny preto začneme až 7. septembra 2020. Odložené vystúpenie Doliny by sme zorganizovali v polovici októbra. Občas si preto pozrite DVD z našich vystúpení, aby ste cez prázdniny všetko nezabudli. Finančné vysporiadanie členského príspevku za neuskutočnené tréningy budeme riešiť na začiatku novej sezóny, t.j. v septembri 2020 na stretnutí rodičov. Pekné prázdniny! Vaša FS Dolina


  • 12.01.2018

2 % nám pomôžu!

Milí priatelia Doliny, Aj tento rok sa potešíme 2 % z vašich daní. Príslušné údaje na naše OZ nájdete v sekcii Ďakujeme. Prostriedky by sme chceli využiť na dokúpenie doplnkov a rekvizít ku krojom, ide najmä o cepy a valašky, ako aj tanečné dovybavenie pre mladších tanečníkov. Ďakujeme!!!! Vaša FS Dolina


  • 12.01.2018

Členské na rok 2019/2020

Milí Doliňáci, vzhľadom na zvýšené náklady za energie v telocvični ZŠ Karloveská 61 bolo členské na školský rok 2019-20 odsúhlasené na 220 €, chlapci 110 € /ďalší súrodenec platí polovičné členské/. Číslo účtu FS Dolina – IBAN: SK68 0200 0000 0011 5346 9955 Do správy pre prijímateľa uveďte FS Dolina a meno dieťaťa. Vopred veľmi pekne ďakujeme!


  • 12.01.2018

Najbližšie vystúpenia

Online rezervačný
systém

Pedagógovia


Miesto tréningov

Telocvičňa ZŠ, Karloveská 61
84104, Bratislava

+421 2 62311679
+421 903115065