Oznámenia

Chcete byť informovaní, čo chystáme a kde vystupujeme? Tu nájdete odpovede.

POĎAKOVANIE

Činnosť súboru bola v roku 2023 podporená mimoriadnou dotáciou 500€ na základe rozhodnutia starostky mestskej časti Bratislava - Karlova ves.


  • 12.01.2018

Najbližšie vystúpenia

Online rezervačný
systém

Tréningy
Pedagógovia
Miesto tréningov

Telocvičňa ZŠ, Karloveská 61
84104, Bratislava

+421 2 62311679
+421 903115065