Sme kolektív mladých ľudí z bratislavských základných a stredných škôl vo veku od 4 do 18 rokov. Spája nás vzťah k ľudovému umeniu, snaha zachovať a šíriť to najvzácnejšie z ľudovej kultúry.

Folklórny súbor Dolina pôsobí pri Karloveskom centre kultúry v Bratislave. Spolupracuje so Základnou školou Karloveská 61 a s Karloveským športovým klubom.

Súbor vznikol v r. 1987. Spočiatku účinkoval pri SVŠT v Bratislave pod názvom Techniček, neskôr Drienka a od r. 1995 účinkuje pod názvom FS Dolina.

Čo ponúkame

Repertoár súboru pozostáva z piesní a tancov rôznych regiónov Slovenska. Ponúka divákovi oddych pri clivých a lyrických tónoch, ale aj radosť a nadšenie pri výbušných a temperamentných čardášoch. V pestrej kytici piesní a tancov prinášajú členovia súboru divákom na Slovensku aj v zahraničí krásu ľudovej piesne, detskú spontánnosť a hravosť, radosť z tanca, pestrosť a rozmanitosť ľudového odevu.

Ponuka programov:

  1. Celovečerný program, zostavený z choreografií z rôznych regiónov Slovenska
  2. Výchovné koncerty pre školy – približujú slovenské ľudové tradície, odev, piesne a tance
  3. Krátke programy pri rôznych príležitostiach Fašiangy, Vianoce, svadba atď.

V čom sme výnimoční ?

Máme bohatú a jedinečnú históriu. Naše vlastné choreografie pokrývajú zvyky, tance a spevy z takmer všetkých významných regiónov Slovenska. Pod vedením skúsených tanečných pedagógov sa súbor vypracoval na úspešné umelecké teleso. Súbor je vysoko oceňovaný za výkon počas vystúpení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Počas nášho vyše 30-ročného pôsobenia tanečníci Doliny vystupovali na desiatkach festivalov v rôznych mestách na Slovensku, v susednom Česku a Poľsku, ale aj v ďalších krajinách Európy a Ameriky. Počas svojej existencie sa v kolektíve vystriedalo veľa mladých ľudí, pre ktorých sa folklór stal celoživotnou záľubou prípadne povolaním.

Máme dlhú históriu
vyše 30 rokov
Máme bohatú choreografiu
vyše 40 choreografií
Máme krásne kroje
z vyše 10 regiónov

Najbližšie vystúpenia

Online rezervačný
systém

Tréningy
Pedagógovia
Miesto tréningov

Telocvičňa ZŠ, Karloveská 61
84104, Bratislava

+421 2 62311679
+421 903115065