Vystúpenia

Pozrite sa, čo nás čaká v najbližšie týždne a kde nás môžete na vystúpeniach vidieť.

Najbližšie vystúpenia

Online rezervačný
systém

Tréningy
Pedagógovia
Miesto tréningov

Telocvičňa ZŠ, Karloveská 61
84104, Bratislava

+421 2 62311679
+421 903115065